Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Số: 31/2012/NĐ-CP12/4/2012 Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung
Số: 55/ 2011/TT-BGDĐT22/11/2011 Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Số: 917 /KH/BGDĐT-BVHTTDL TƯĐTN - HLHPNVN-HKHVN 31/8/2011 Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học 2011-2012
Số: 5449/BGDĐT-GDTH17/8/2011 V/v: Góp ý Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT
Số: 5438/BGDĐT-GDTH 17/8/2011 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học
Số: 5358/BGDĐT-GDTrH12/8/2011 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012
Số: 3398 /CT-BGDĐT 12/8/2011 Chỉ thịvề nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012
Số: 32/2011/TT-BGDĐT08/08/2011 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Số: 2094 /QĐ-BGDĐT20/5/2011 Quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số: 3256/BGDĐT-NGCBQLGD17/5/2011 V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT
số 14/2011/TT-BGDĐT8/4/2011 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường Tiểu học
Số 01/2011/TT-BNV19/1/2011 Hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính
41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học
Số: 116/2010/NĐ-CP24/12/2010 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
5487/QĐ-BGDĐT 26-11-2010 Quyết định ban hành quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức..
Số : 533/KH/BGDĐT-BVHTTDL TƯĐTN - HLHPNVN-HKHVN 1/9/2010 Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học : 2010-2011
Số 3323/QĐ-BGDĐT 13/8/2010 Quyết định ban hành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục
Số: 21/ 2010/TT-BGDĐT 20/7/2010 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
Hướng dẫn Số:717 GDDT-GDTH11/2/2010 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDDT Quy định đánh giá, loại học sinh tiểu học.
Số: 32 /2009/TT-BGDĐT 27/10/2009 Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Số: 28 /2009/TT-BGDĐT21/10/2009 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Số 7975 /BGDĐT-GDTH 10/9/2009 V/v: Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học.
Số 15/2009/TT-BGDĐT 16/7/2009 THÔNG TƯ Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học